โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8

0
128

1.ประกาศประมูลจ้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง

2.ประกาศเปิดเผยราคากลาง

3.เอกสารประมูลจ้างประปา

4.แบบปร.4

5.แบบปร.5

6.แบบปร.6

7.ผู้ซื้อ

8.ผู้ยื่น

9.ผู้ชนะ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้