ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561

0
64

1.ประกาศ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้