โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสาย หน้าโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน (บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3)– บ้านไทยเดิมน้อย ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

0
51

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้