คณะผู้บริหาร

 

นางขวัญบงกช แก้วดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 0655492551