ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ปิดฯและเรียนแบบออนแฮน ครั้งที่ 2 ...
ประกาศ หยุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรณีพิเ ...