คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน

221