ตลาดนัดวันจันทร์ ตั้งอยู่บ้านตาปัน หมู่ที่ 2

399

ตลาดนัดวันจันทร์ ตั้งอยู่บ้านตาปัน หมู่ที่ 2 เป็นการจัดตั้งโดยผู้ค้าตลาดนัดสัญจร ที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลสำเภาลูนรวมตัวกันจัดตั้งเพื่อจำหน่ายสินค้าทุกชนิกทุกประเภทในเขตชุมชนโซนบ้านตาปัน บ้านสำเภาลูน บ้านโคกเพชร และบ้านใหม่พัฒนา โดยมีโครงสร้างตลาดไม่ถาวร และมีการตั้งตลาดทุกๆวันจันทร์