ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดสามเหลี่ยม คสล. (ฺBox-Culvert) บริเวณคลองส่งน้ำห้วยเสียดจะเอิง บ้านสวาท หมู่ที่ 4 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์

725