ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์

228