ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านแกรง ม.6 ถนนสาย บ้านนายสมพุก ทองยวง ไปสายบ้านพรสุข ต.บัวเชด ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

150

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านแกรง ม.6 ถนนสาย บ้านนายสมพุก ทองยวง ไปสายบ้านพรสุข ต.บัวเชด ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์