ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านแกรง ม.6 ถนนสายบ้านนางอำนวย คงมั่น ไปสุดสาย ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

337

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านแกรง ม.6 ถนนสายบ้านนางอำนวย คงมั่น ไปสุดสาย ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์