ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ถนนสายหลังหมู่บ้าน ไปสายหนองบุแกรง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

151

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ถนนสายหลังหมู่บ้าน ไปสายหนองบุแกรง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์