ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนางละมัย ถ้วยทอง ไปสายหนองน้ำใส ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

353

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนางละมัย ถ้วยทอง ไปสายหนองน้ำใส ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์