ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมอง หมู่ที่ 5 ถนนสายแยกบ้านนายทองเย็น ทรัพย์มี ไปสายหลังวัดป่า ประชาร่มเย็น (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

386

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมอง หมู่ที่ 5 ถนนสายแยกบ้านนายทองเย็น ทรัพย์มี ไปสายหลังวัดป่า ประชาร่มเย็น (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์