ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเดิมน้อย หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายธนา งามฉลาด (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

350

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเดิมน้อย หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายธนา งามฉลาด (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์