ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box-Culvert) บริเวณคลองส่งน้ำห้วยเสียดจะเอิง บ้านสวาท หมู่ที่4

711