ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำเภาลูน หมู่ที่ 1 ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านสำเภาลูน ไปสี่แยกร้านค้าชุมชน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

149

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำเภาลูน หมู่ที่ 1 ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านสำเภาลูน ไปสี่แยกร้านค้าชุมชน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์