ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านนางฤทธิ์ มากเหลือ ไปหนองกระสัง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

373