ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดิน บ้านสวาท หมู่ที่ 4 สายข้างนานายสรัต กล้าแข็ง ถึงสวนนายสวัสดิ์ กล้าแข็ง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

126