ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านตาปัน หมู่ที่ 2 ถนนสายตาปัน ไปสายบ้านตาวัง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

357