ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านตาปัน หมู่ที่ 2 ถนนสายหลังหมู่บ้าน ไปสายไร่นายเมน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

369