ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกสมอง หมู่ที่ 5 บริเวณเลียบคลองทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

164