ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตาปัน หมู่ที่ 2 ถนนสายหลังหมู่บ้านไปสายอ่างเก็บน้ำสะเดาน้อย ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

359