ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกสมอง หมู่ที่ 5 ถนนสายหลังวัดป่าประชาร่มเย็น ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

152