ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ถนนสายหลังหมู่บ้านไปสายบ้านแสนทอง ต. สะเดา ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

370