ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านแกรง หมู่ที่ 6 ถนนซอยนายเคย ไปสวนนายสมเกียรติ ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

119