ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 รอบสระประปาหมู่บ้าน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

347