ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ถนนสี่แยกไร่นายสวน แสงเพ็ง ไปสายอ่างเก็บน้ำสะเดาน้อย ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

348