ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเดิมน้อย หมู่ที่ 7 ถนนสายหน้าบ้านนางจำปี ไปจรดเขตบ้านตาปัน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

141