ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนายวิเชียร อินทบิน ไปสายหนองน้ำใส ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

341