ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ซ.สวนนางสมพาน ไปสวนนายพุทธ บ้านแกรง หมู่ที่ 6 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

132