ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกสายหนองขาม บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

135