ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกเส้นชลประทาน (หนองกระสังไปบ้านตาปัน) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

310