ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านตาปัน ม.2 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

156