ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำเภาลูน ม.1 ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านสำเภาลูน ไปสี่แยกร้านค้าชุมชน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

348