ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านนางวรรณชัย ไปสุดสาย ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

353