ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมอง หมู่ที่ 5 ถนนสายแยกบ้านนายทองเย็น ทรัพย์มี ไปสายหลัง วัดป่าประชาร่มเย็น (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

371