ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3 ซอยหลังโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

363