ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ซอยหน้าวัดบ้านไทยเจริญ (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

378