ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยนายยงค์ เย็นสุข (ต่อยอด) บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

167