ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเดิมน้อย หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านนายนัด จันทร์แสง (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

391