ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ บ้านสวาท ม.4 ถนนสายบ้านนายบุญ นันท์ไสย์ (ปากซอย) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

379