ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาท หมู่ที่ 4 ถนนสายบ้าน นายเจริญ นุกูล ไปสายหนองพยอม (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

395