ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ถนนซอยบ้านนาย จำเนียร ดวงอินทร์ บ้านสวาท หมู่ที่ 4 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

189