ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ไปวัดไทยเจริญ (ต่อยอด) ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

250