ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสมอง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

472