ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 สายหนองบุแกรง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

218