ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาปัน หมู่ที่ 2 ถนนสายบ้านนายเซ็น สินสอน ไปถึงแยกบ้านนางศิริ มณีอ่อน ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

449