ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 18กันยายน2562

604

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป