ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำเภาลูน

497

1.ประกาศเปิดเผยราคากลางแบบตอกเสาเข็ม